Helsingin Nuorkauppakamari (eli JCI Helsinki) on kohtaamispaikka ja ponnahduslauta jäsentensä jatkuvalle kehittymiselle ja yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle. Helsingin Nuorkauppakamarin toiminnan tarkoituksena on kehittää jäsentensä yksilöllisiä kykyjä sekä kannustaa heitä parantamaan omaa ja yhteiskunnan taloudellista, sosiaalista ja henkistä hyvinvointia.

Nuorkauppakamaritoiminta tarjoaa laaja-alaisesti erilaisia koulutuksia, tapahtumia, projekteja ja oppimista tekemisen kautta. Näiden lisäksi Helsingin Nuorkauppakamari toteuttaa työelämälähtöistä toimintaa, mikä näkyy kamarin järjestämissä yritysvierailuissa ja kumppanuussuhteissa.

Helsingin Nuorkauppakamarin arvot ovat vaikuttavuus, uteliaisuus ja yhteistyö.

Tulevat tapahtumat