Helsingin Nuorkauppakamari

Haluatko jäseneksi? Hae 17.9.2023 mennessä!

Photo by Brooke Cagle on Unsplash

Kohtaamisia ja kehittymistä

Helsingin Nuorkauppakamari (eli JCI Helsinki) on kohtaamispaikka ja ponnahduslauta jäsentensä jatkuvalle kehittymiselle ja yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle.

Helsingin Nuorkauppakamarin toiminnan tarkoituksena on kehittää jäsentensä yksilöllisiä kykyjä sekä kannustaa heitä parantamaan omaa ja yhteiskunnan taloudellista, sosiaalista ja henkistä hyvinvointia.

Helsingin Nuorkauppakamarin arvot ovat vaikuttavuus, uteliaisuus ja yhteistyö.

Monipuolista toimintaa

Nuorkauppakamaritoiminta tarjoaa laaja-alaisesti erilaisia koulutuksia, tapahtumia, projekteja ja oppimista tekemisen kautta.

Näiden lisäksi Helsingin Nuorkauppakamari toteuttaa työelämälähtöistä toimintaa, mikä näkyy kamarin järjestämissä yritysvierailuissa ja kumppanuussuhteissa.

Liity nuorkauppakamariin

Kiinnostaako sinua kehittymishaluisten, avointen, rentojen ja oma-aloitteisten ihmisten seura?

Tulevat tapahtumat