Helsingin Nuorkauppakamari

Kohtaamispaikka ja ponnahduslauta jäsentemme jatkuvalle kehittymiselle ja
yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle.

Photo by Brooke Cagle on Unsplash

Kohtaamisia ja kehittymistä

Helsingin Nuorkauppakamari (eli JCI Helsinki) on kohtaamispaikka ja ponnahduslauta jäsentensä jatkuvalle kehittymiselle ja yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle.

Helsingin Nuorkauppakamarin toiminnan tarkoituksena on kehittää jäsentensä yksilöllisiä kykyjä sekä kannustaa heitä parantamaan omaa ja yhteiskunnan taloudellista, sosiaalista ja henkistä hyvinvointia.

Helsingin Nuorkauppakamarin arvot ovat vaikuttavuus, uteliaisuus ja yhteistyö.

Monipuolista toimintaa

Nuorkauppakamaritoiminta tarjoaa laaja-alaisesti erilaisia koulutuksia, tapahtumia, projekteja ja oppimista tekemisen kautta.

Näiden lisäksi Helsingin Nuorkauppakamari toteuttaa työelämälähtöistä toimintaa, mikä näkyy kamarin järjestämissä yritysvierailuissa ja kumppanuussuhteissa.

Tietoa nuorkauppakamarista

Nuorkauppakamari tarjoaa laaja-alaisesti erilaisia koulutuksia, tapahtumia, projekteja ja
ennen kaikkea oppimista tekemisen kautta.

Tulevat tapahtumat