Helsingin Nuorkauppakamari on arvostettu yhteistyökumppani pääkaupunkiseudun yrityksille. Yhteistyön kautta kumppanit tavoittavat lähes 200 henkilön verkoston, jolla on takanaan laaja kansallinen ja kansainvälinen järjestö.

Kumppanuus Helsingin Nuorkauppakamarin kanssa kannattaa, sillä Suomen vanhimman kamarin jäsenistö edustaa laajasti eri toimialoja, ja jäsenistömme työskentelee asiantuntijatehtävissä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Kumppanuus tarjoaa yrityksille laajaa näkyvyyttä koko pääkaupunkiseudulla kuin myös valtakunnan laajuisesti ja on myös yritykselle ja sen edustajille mahdollisuus rakentaa verkostoa.

Lähtökohta yhteistyössä Helsingin Nuorkauppakamarin kanssa on molemmin puolinen hyöty ja jatkuvuus, jotka tukevat molempien tahojen toimintaa. Teemme monipuolisesti yhteistyötä eri suuruisten ja eri aloilla toimivien yritysten kanssa.

Esimerkkejä kumppanuudesta:

  • Tilayhteistyö
  • Projektiyhteistyö (esim. Vuoden Poliisi)
  • Näkyvyys kamarin verkkosivuille, uutiskirjeessä ja sosiaalisessa mediassa
  • Yritysvierailut
  • Koulutusyhteistyö

Nuorkauppakamaritoiminta tarjoaa jäsenistölleen mahdollisuuden kehittää osaamistaan (esim. johtajuustaidot), laajentaa verkostoaan sekä omaa näkemystään yritystoiminnasta. Nämä kaikki hyödyttävät työnantajaa jäsenistön kehittyessä myös työelämän ulkopuolella.

Helsingin Nuorkauppakamari järjestää monipuolista toimintaa jäsenistölleen ja sidosryhmilleen kuten koulutuksia, seminaareja, yritysvisiittejä, muodollisia ja vapaamuotoisia illanviettoja, sekä kokous- ja koulutusmatkoja. Lisäksi jäsenet voivat kehittää johtajuus- ja projektinhallintataitojaan ja pyrkiä vaikuttamaan positiivisesti yhteiskunnan kehitykseen erilaisten projektien avulla kuten Vuoden Poliisi -valintatilaisuus ja juhlalounas, Hel-UnTrashed ympäristöprojekti, Mentorointiprojekti ja Syysseminaari.

Helsingin Nuorkauppakamarin yritysyhteistyöstä vastaan BUS eli yritysyhteistyövastaava. Yhteystiedot löydät täältä.