Mitä on mentorointi?

Mentorointi on työelämälähtöistä kehittymistä kokeneemman henkilön ohjauksen ja tuen avulla. Työelämässä kokeneempi henkilö, mentori, antaa tukensa nuoremmalle ja vähemmän työkokemusta omaavalle mentoroitavalle, eli aktorille.

Mentorointi muodostuu mentorin ja aktorin välisistä tapaamisista, niissä käydyistä keskusteluista sekä mahdollisista mentorin aktorille suunnittelemista tehtävistä. Toiminta on aina aktorilähtöistä ja aktorin tarpeet tunnistavaa. Mentorin ja aktorin välinen kanssakäyminen ja tapaamiset vaihtelevat aktorin tavoitteiden mukaan: urasuuntaus, esimiestyö, yrittäjyys ja kansainvälisyys ovat esimerkkejä yleisimmistä teemoista. Tapaamisten sopiminen, keskustelujen kirjaaminen ja mahdollisten tehtävien tekeminen ovat aina aktorin vastuulla.

Mentorointiohjelman järjestäjä, eli tässä tapauksessa Helsingin Nuorkauppakamari, tarjoaa ohjelman raamin. Järjestäjä muodostaa mentori-aktoriparit (myös osallistuvat voivat ehdottaa niitä itse), tarjoaa apua ja järjestää yhteisiä tapaamisia koko porukan kesken. Ohjelman alussa mentori ja aktori solmivat kirjallisen mentorointisopimuksen, jossa he sopivat tavoitteista, säännöistä ja käytännön asioista. Mentorointi on aina luottamuksellista aktorilta mentorille ja mentorilta aktorille.

Mentorointiohjelma ei ole rekrytointiprosessi, perheterapiaa tai valmiita ratkaisuja, vaan tavoitteena on aktorin työelämälähtöinen, henkilökohtainen kasvu sekä molemmin puoleinen näkökulmien avartaminen.

Helsingin Nuorkauppakamarin mentorointiohjelma

HNKK järjestää mentorointiohjelman siten, että vuorovuosin kamarilaiset toimivat aktoreina ja saavat konkreettista työelämälähtöistä lisäarvoa, ja joka toinen vuosi toimimme itse mentoreina lukiolaisille tai ammattikoulun oppilaille tukeaksemme heidän uratietämystään.

Helsingin Nuorkauppakamarin rooli ohjelmassa on:

  • Mahdollistaa ohjelmasta kiinnostuneiden aktorien ja mentorien kohtaaminen
  • Järjestää aloitustapaaminen, jossa käydään läpi ohjelman kulku ja esimerkkejä mentoroinnin aihealueiksi
  • Järjestää välitapaaminen, jossa käydään läpi mentorointiohjelman etenemistä
  • Järjestää lopputapaaminen, jossa vedetään yhteen ohjelmassa opittua

Helsingin Nuorkauppakamarin mentorintiohjelma on kahden henkilön (aktori ja mentori) välistä, luottamuksellista ja mentorointisopimukseen perustuvaa.

Tervetuloa mukaan!Tallenna