Paikallisen nuorkauppakamarin hallituksessa pääset kehittymään sinua itseäsi kiinnostavassa tehtävässä ja olemaan mukana tapahtumien järjestelyissä yhdessä muiden kanssa. Hallituksessa toimiminen on yksi tapa kehittää itseään ja oppia uusia taitoa, joita et välttämättä pääse muualla oppimaan ja tekemään.

Alla on lisätietoa hallituksessa olevien jäsenten tehtävistä. Virkailijat ovat muutoin täysivaltaisia hallituksen jäseniä, mutta heillä ei ole äänioikeutta mahdollisissa hallituksen sisäisissä äänestystilanteissa. Tarkempia tietoja kustakin tehtävästä saat kulloiseltakin hallituksen jäseneltä!

Puheenjohtaja (PRES)

 • Yhdistyksen ja sen hallituksen johtaminen (kehittäminen ja koordinointi)
 • Yhteyshenkilö ja kamarin virallinen edustaja kansallisella ja alueellisella tasolla
 • Yhdistyksen toimintasuunnitelman, talousarvion, strategian, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatiminen

Valmistautuva puheenjohtaja (DP)

 • Jäsenhankinnan koordinointi (+ koejäsentiedotus)
 • Kummitoiminnan koordinointi
 • Uuden hallituksen perehdytys

Edellinen puheenjohtaja (IPP)

 • Yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatiminen
 • Palkintohakemusten laadinta
 • Hallituksen avustaminen asiantuntemuksellaan

Sihteeri (SECY)

 • Pöytäkirjojen laatiminen ja kokousten käytännön järjestelyt
 • Jäsenrekisterin ylläpito
 • Arkistoinnista huolehtiminen

Rahastonhoitaja (TREAS)

 • Yhdistyksen talous-, raha- ja sijoitusasioiden hoitaminen
 • Jäsenmaksujen periminen
 • Talousarvioehdotuksen laatiminen ja valvonta

Viestintävastaava (LIO)

 • Sisäinen ja ulkoinen viestintä
 • Kamarin nettisivujen päivitys ja kehitys
 • Yhteyshenkilö kamarin, alueen ja kansallisen tiedotuksen välillä

Koulutusvastaava (IND) 

 • Koulutustoiminnan hoitaminen (suunnittelu, koordinointi ja kehittäminen)
 • Puhe- ja debattitoiminnan koordinointi
 • Yhteyshenkilö koulutukseen liittyviin asioihin

Yritysyhteistyövastaava (BUS) 

 • Yritysyhteistyön hoitaminen (suunnittelu, koordinointi ja kehittäminen)
 • Yritysvierailuiden järjestäminen
 • Yhteyshenkilö yritysyhteistyöhön liittyvissä asioissa

Tapahtumavastaava (LOM)

 • ”Hupitoiminnan” hoitaminen (suunnittelu, koordinointi ja kehittäminen)
 • Yhteyshenkilö vapaamuotoisiin tapahtumiin liittyen
 • Kamarihengen ylläpitäjä

Kansainvälisyysvastaava (INT) 

 • Kansainvälisen toiminnan koordinointi (suunnittelu, koordinointi ja kehittäminen)
 • Kamarin jäsenistön osallistumisen koordinointi alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin
 • Yhteyshenkilö kansainvälisiin asioihin liittyen

Yhteiskuntavastaava (COM)

 • Projektitoiminnan hoitaminen (suunnittelu, koordinointi ja kehittäminen)
 • Yhteiskunnallisen toiminnan hoitaminen (järjestäminen ja tiedotus)
 • Yhteyshenkilö projekteissa ja yhteiskunnallisissa asioissa