Helsingin Nuorkauppakamari on kohtaamispaikka ja ponnahduslauta jäsentemme jatkuvalle kehittymiselle ja yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle. 

Helsingin Nuorkauppakamari ry:n missio

Helsingin Nuorkauppakamarin tarkoituksena on kehittää jäsentensä yksilöllisiä kykyjä sekä kannustaa heitä parantamaan omaa ja yhteiskunnan taloudellista, sosiaalista ja henkistä hyvinvointia. Nuorkauppakamari tarjoaa laaja-alaisesti erilaisia koulutuksia, tapahtumia, projekteja ja ennen kaikkea oppimista tekemisen kautta. Näiden lisäksi Helsingin Nuorkauppakamari toteuttaa työelämälähtöistä toimintaa, mikä näkyy esimerkiksi kamarin järjestämissä yritysvierailuissa ja kumppanuussuhteissa.

Helsingin Nuorkauppakamarin arvot

Vaikuttavuus – Teemme vaikuttavaa yhteiskunnallista toimintaa laadukkaiden projektien ja muun tekemisen kautta. Kehitymme paremmiksi johtajiksi ja työelämän osaajiksi ja näin vaikutamme myös suomalaiseentyöelämään.

Uteliaisuus – Olemme kiinnostuneita ympärillä tapahtuvista ilmiöistä ja yhteiskunnasta. Olemme avoimia uusia asioita ja erilaisia ihmisiä kohtaan. Opimme uutta rohkeasti kokeilemalla ja tekemällä.

Yhteistyö – Vahvistamme yhteisöllisyyttä kamarissamme toimimalla ja kokemalla yhdessä. Olemme vaikuttava ja arvokas yhteisö erilaisillesidosryhmille sekä yhteistyökumppaneillemme.

Edelläkävijöiden kasvualusta kohti parempaa johtajuutta ja vastuullisia tekoja.

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n missio

Nuorkauppakamari on kansainvälinen 18-40 -vuotiaiden muodostama järjestö ja kontaktiverkosto. Suomen Nuorkauppakamarit ry (SNKK) on perustettu vuonna 1957, varsinaisia jäseniä on yli 2000 ja yhdessä alumnien kanssa n. 5000. Globaalisti nuorkauppakamamari Junior Chamber International (JCI) toimii yli 100 maassa, yli 200 000 jäsenen voimin.

Helsingin Nuorkauppakamarin (HNKK) kotialue on Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu, ja se kuuluu Uudenmaan ja Varsinais-Suomen kattavaan A-alueeseen. Helsingin Nuorkauppakamarin lisäksi pääkaupunkiseudulla toimii myös viisi muuta aktiivista Nuorkauppakamaria: Espoon Nuorkauppakamari, Havis Amandan Nuorkauppakamari, JCI Cosmopolis, Metropolin Nuorkauppakamari sekä Keskuspuiston Nuorkauppakamari.