Koulutustuki

Vuonna 2020 Helsingin Nuorkauppakamari jakaa koulutustukia jäsenilleen enintään 100 euroa kutakin jäsentä kohti ja 70 euroa kutakin koejäsentä kohti. Tukea voi siis hakea vain 100/70 euroon asti vuoden aikana, kun on käynyt joko aluekokouksessa, vuosikokouksessa- tai maailmankokouksessa. Hyväksyttäviä kuluja ovat rekisteröinti- ja osallistumismaksut sekä matka- ja majoituskulut.

Koulutustukihakemus tulee toimittaa rahastonhoitajalle viimeistään kuukausi kokoukseen osallistumisen jälkeen; osoitteeseen treas@jcihelsinki.fi kuitin kera.

Kululaskulomake löytyy osoitteesta http://www.jcihelsinki.fi/wp-content/uploads/2018/10/HNKK_Kululasku.pdf?fbclid=IwAR31_kqWNcDGr6KVajQX763lC5HpqubNNd7R0az221oKG1GFDHr0kMm3_Sc