Koulutustuki

Koulutustuki

Helsingin Nuorkauppakamari ry haluaa kannustaa jäsenistöään osallistumaan alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin kokouksiin ja koulutuksiin myöntämällä jäsenilleen koulutustukia. Tuen voi saada Helsingin Nuorkauppakamarin varsinainen jäsen kerran toimintavuoden aikana, ja sen summa on 100 €.

Koulutustuen hakeminen

Tuki haetaan kululaskulomakkeella (Materiaalipankki), joka toimitetaan sähköpostitse Helsingin nuorkauppakamarin rahastonhoitajalle: treas(ät)jcihelsinki.fi. Haku on jatkuva ja hakemuksia käsitellään hallituksen kokouksissa.

Tuki maksetaan kulujen muodostumisen jälkeen kululaskua ja kuittia vastaan. Hyväksyttäviä kuluja ovat rekisteröinti/osallistumismaksut sekä matka- ja majoituskulut. Tukea tulee hakea viimeistään ennen sen vuoden viimeistä hallituksen kokousta, jolloin on kokoukseen tai koulutukseen osallistunut.