Kansainväliset kokoukset ja koulutukset

Helsingin Nuorkauppakamari on osa kansainvälistä Junior Chamber International (JCI) -organisaatiota. JCI on yli 200 000 jäsenen aktiivinen verkosto yli 100 maassa.

Kansainväliset kokoukset

Kamarilaiset voivat osallistua kansainväliseen toimintaan toiminnan kaikilla eri tasoilla. Helpoiten mukaan pääsee osallistumalla kansainvälisiin kokouksiin.

Kansainväliseen kokoukseen ja kansainvälistymiseen liittyy jäsenten keskuudessa selvästi kaikkialla maailmassa kaksi eri tunnetta: epätietoisuus ja epävarmuus kansainvälisen toiminnan hyödystä ja annista sekä toiseksi kysymys: ”Miksi minua ei pakotettu osallistumaan aikaisemmin?” Ensimmäisen kysymyksen esittävät vain ne, jotka eivät ole koskaan osallistuneet ja toisen esittävät ensikertalaiset, jotka huomaavat, että kansainvälinen JCI-toiminta on hauskaa ja antoisaa!

Nuorkauppakamaritoiminnassa on kuitenkin vapaus valita. Kansainvälinen toiminta on yksi mahdollisuusalue, joka antaa uusia ulottuvuuksia. Se antaa mahdollisuuden mitata ja verrata omaa toimintaamme muun maailman tasoon. Helpoimmin tämä käy kansainvälisessä kokouksessa, jossa jokaisella on vapaus valita seuransa, ohjelmansa ja seminaarinsa.

Lisää tietoa:

Kansainväliset koulutukset

Nämä koulutukset ovat kansainvälisen JCI-organisaation kehittämiä ja ylläpitämiä, ja niiden aiheet liittyvät yhteistkunnallisesta vaikuttamisesta järjestön pyörittämiseen. Koulutuksen sisältö on sama riippumatta siitä, käykö sen Suomessa vai ulkomailla.

 • JCI Admin (paikallisen nuorkauppakamain johtaminen)
 • JCI Achieve (paikallisen nuorkauppakamaritoiminnan kehittäminen)
 • JCI Impact (vaikuttavaa ja kestävää projektitoimintaa)
 • The Journey (Polku aktiivisena kansalaisena toimimiseen)
 • Networking (Luottamus verkostojen rakentamisessa)
 • Omoyari (Henkinen tasapaino elämässä)
 • Presenter (Esitysten laatiminen ja pitäminen)
 • Effective Leadership (Motivointi ja johtaminen)
 • Project Management (Projektityöskentelyn perusteet)
 • Effective Meetings (Kokousten suunnittelu ja läpivienti)
 • Effective Communications (Viestinnän tavat, rakenne ja esitystekniikat)
 • Social Responsibility (Yksilön ja yhteisön vastuu yhteiskunnassa)

Lisää tietoa:

Kansainväliset akatemiat

Kansainvälisistä akatemioista saa vauhtia ja tukea niin työelämään kuin nuorkauppakamarissa toimimiseen.

 • Nordic Academy (Kansallisiin virkoihin hakevien johtajuuskoulutus)
 • European Academy (Paikallisten puheenjohtajien johtajuuskoulutus)
 • COC Academy (Kansallisten kokousten järjestämisen koulutus)

Lisää tietoa: