Hyvä esimiestyö

Hyvä esimiestyö asiantuntijaorganisaatiossa (HEAO) -projekti valmentaa vuosittain esimiestyöstä kiinnostuneita nuorkauppakamarilaisia ja kumppaneita esimiestehtävään sekä tukee jo esimiehenä toimivia henkilöitä työssään. Esimiestaidot ovat paitsi yksi haluttu ja höydyllinen kehittämiskohde, myös osa kamarin strategiaa olla ”kohtaamispaikka ja ponnahduslauta jäsentensä aktiiviselle kehittymiselle”.

Projekti on järjestetty vuodesta 2016 hieman eri muodoissa seminaaripäivästä brunssikokonaisuuksiin. Kunakin vuonna ratkotaan esimiestyön kompastuskiviä eri näkökulmasta, kehitetään esimiestaitoja kohti parempaa työelämää sekä annetaan eväitä pyrkiä parempaan johtajuuten nyt ja jatkossa.

Aiheina 2017:

  • Yritystalouden kivijalka
  • Muutos – uhka vai mahdollisuus
  • Toimivan myyntitiimin rakentaminen
  • Minä johtajana

Aiheina 2018:

  • Johtaminen alkaa vastuunotosta
  • Suorituksen johtaminen
  • Yhteisöllisyyden rakentaminen
  • Esimiehen fyysinen ja psyykkinen jaksaminen ja hyvinvointi