Alueellinen ja kansallinen koulutustoiminta

Helsingin Nuorkauppakamarin omien koulutusten lisäksi kamarilaisille on tarjolla monipuolisia alueellisia ja kansallisia koulutuksia läpi toimintavuoden.

Alueelliset ja kansalliset kokoukset

Alueellisella ja kansallisessa tasolla järjestetään vuosittaisten sääntömääräisten kokousten yhteydessä monipuolista ja laadukasta ohjelmasisältöä. Nämä ovat yleensä koko viikonlopun kestäviä tapahtumia, jotka antavat lisäarvoa osallistujille.

Lisää tietoa: Alueelliset ja kansalliset kokoukset (SNKK)

SNKK:n yleiset koulutukset:

Suomen Nuorkauppakamarit on kehittänyt erilaisia koulutuksia tukemaan jäsentensä integroitumista, yhteistyötä ja viestintätaitoja.

 • Start (Uusien koejäsenten tutustuttaminen nuorkauppakamaritoimintaan)
 • Puhekoulutus (Vaikuttavan puheen suunnittelu ja pitäminen)
 • Debattikoulutus (Väittelytaito)
 • Ideasta projektiksi (Projektien rakentaminen vastaamaan ympäristön haasteisiin)
 • EASI (Käyttäytymis- ja motivaatioprofiili)

Lisää tietoa:

Kouluttajapolku

Koulutuksiin osallistumisen lisäksi nuorkauppakamarissa voi myös kasvaa ja kehittyä kouluttajana. Tavoitteena on kehittää jäsenten kouluttamistaitoja työelämää varten, ja polku sopii kaikille, jotka haluavat kehittää esiintymis- ja puhetaitojaan.

 • Vakuuta ja vaikuta (Esiintymistaito)
 • Kehity kouluttajana (Ihmisen oppiminen ja erilaiset koulutusmenetelmät)
 • Koulutuksen suunnittelu (Tavoitteiden ja sisällön luominen)
 • Esitystekniikka (Visualisointi)
 • Koulutuksen markkinointi (Tehokkuus ja kohderyhmä)

Johtajuuspolku

Nuorkauppakamari tarjoaa mahdollisuuksia oppia johtamista paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja jopa kansainvälisesti. Jokainen virka tarjoaa tilaisuuden oppia ihmisistä ja jokainen projekti vaatii organisointia ja muita taitoja. Johtajuuspolku antaa eväitä tiimityöskentelyyn, strategian luomiseen, ihmisten motivointiin ja tavoitteelliseen tekemiseen.

 • 3LED Empowerment (DP-valmennus)
 • 3LED Leadership (PRES-valmennus)
 • 3LED Development (Alueellisten ja kansallisten ehdokkaiden mentorointi)

Kotimaiset akatemiat

Nuorkauppakamari tarjoaa mahdollisuuksia oppia johtamista paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti

 • Kouluttaja-akatemia (oman koulutuksen toteutus)
 • Strategia! (strategian luonti ja hyödyntäminen)
 • PRES-akatemia (linjaukset seuraavan vuoden kansalliselle toiminnalle)
 • Johtajuusakatemia (johtajuuden kehittäminen)
 • Hallitusakatemia (hallitustyöskentely ja verkostoituminen)
 • Alueakatemia /Sommar Akademi (vertaisoppiminen kollegoiden kanssa)