Poliisitoiminnan arvostettu Vuoden Poliisi -tunnustus jaetaan tänä vuonna 44. kerran

Tunnustuksen teema sekä Vuoden Poliisi paljastetaan syksyn perinteikkäässä julkistamistilaisuudessa

Helsingin Nuorkauppakamari, Poliisihallitus sekä Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL) valitsevat ja palkitsevat vuosittain poliisin viranomaistyössä ansioituneen poliisihenkilön. Valinta on toteutettu vuodesta 1976 ja on näin nuorkauppakamareiden yksi pitkäkestoisimmista yhteistyöprojekteista.

Suomen poliisin toiminnan yhteiskunnallinen merkittävyys luo perusteet nuorkauppakamariprojektille. Helsingin Nuorkauppakamarin vuoden 2019 puheenjohtaja Heikki Liukkonen kuvailee Vuoden Poliisin palkitsemista eräänä merkityksellisenä tapana edistää Nuorkauppakamarin yhteiskunnallisia tavoitteita. Liukkonen toteaa hyvän hallinnon olevan yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, joihin nuorkauppakamareiden kansainvälinen kattojärjestö Junior Chamber International, Suomen Nuorkauppakamarit ja näin myöskin Helsingin Nuorkauppakamari ovat vahvasti sitoutuneet.

Vuoden Poliisiksi 2018 valittiin keskusrikospoliisin UHKAT -toiminnon päivittäisjohtaja rikoskomisario Santeri Sivonen
KUVA: SPJL/Katja Almgren

Vuoden Poliisi -tunnustuksella korostetaan monipuolisen poliisityön merkitystä yhteiskunnan turvallisuuden edistämisessä. Projektin pitkäaikaisena tavoitteena on ollut nostaa esille yksittäisiä ansioituneita poliisihenkilöitä, jotka tulevat eri puolelta Suomea ja edustavat monipuolisesti poliisityön eri osa-alueita. Vuoden Poliisin valinnan lisäksi projektin tavoitteisiin kuuluukin edistää suomalaisten tietämystä poliisityön monipuolisuudesta sekä työstä, jota poliisi tekee yhteiskunnan turvallisuuden ja hyvinvoinnin eteen.

Vuoden Poliisin palkitsemisen teemaksi valikoituu vuosittain yhteiskunnallisesti ajankohtainen tai muuten merkittävä poliisityön osa-alue. Näin on yksittäisen ansioituneen palkinnon saajan lisäksi onnistuttu nostamaan arvostusta myös laajemmin koko poliisikuntaa kohtaan. Palkitsemisen teemoja on nostettu monipuolisesti eri aihealueista, kuten liikenteen valvonnasta, maahanmuuttajien sopeuttamisesta, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta, talousrikostutkinnan kehittämisestä sekä poliisikoiratoiminnasta.

Nuorkauppakamarin kautta Vuoden Poliisi on Liukkosen mainitsemalla tavalla eräs, hieman erilainen väylä suurelle yleisölle tutustua poliisin toimintaan tosi-tv-ohjelmien rinnalla. Myös SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne näkee Vuoden Poliisin projektina, joka mahdollistaa positiivisella tavalla poliisin työn tavoitteista kertomisen. Rinne listaa projektin mahdollistavan lisäksi eri tehtävissä toimivia poliisien esittelyn, poliisiorganisaation ja poliisityön monipuolisuuden tutuksi tekemisen sekä ajankohtaisten yhteiskunnallisten teemojen nostamisen keskusteluun.

Yhteistyöprojekti Vuoden Poliisin valinnan taustalla

Vuoden Poliisi -projekti yhdistää Helsingin Nuorkauppakamarin, poliisihallinnon, poliisien edunvalvonnan sekä yksityisen puolen yhteistyökumppaneiden edustajat työskentelemään yhteisen tavoitteen eteen – yhteisten arvojen pohjalta. Helsingin Nuorkauppakamari vastaa projektin käynnistämisestä ja koordinoinnista.

Helsingin Nuorkauppakamari käynnistää projektin alkuvuodesta nimeämällä projektille vuosittain vaihtuvan projektipäällikön, joka puolestaan kokoaa itselleen nuorkauppakamarin jäsenistä koostuvan projektitiimin. Alkuvuoden aikana pidettävien yhteistyötapaamisten tavoitteena on luoda puitteet ja valmiudet Vuoden Poliisin nimeämiselle, julkistamiselle ja palkitsemiselle. Vuoden Poliisin -projekti on hieno mahdollisuus päästä mukaan tukemaan ja palkitsemaan tärkeän työn eteen tekevien ammattilaisten työtä. Projektiin osallistuminen on puolestaan nuorkauppakamarilaisille ainutlaatuinen mahdollisuus päästä tutustumaan poliisityöhön ja poliisityön taustalla vaikuttavaan organisaatioon.

Yhteistyökumppanit Vuoden Poliisi -projektin mahdollistajina

Vuoden Poliisi -projektin merkityksellisyydestä kertovat Vuoden Poliisin tunnustuksen jakamisen vuosikymmenien historian lisäksi projektin korkea arvostus Suomen poliisin sekä projektin yhteistyökumppaneiden keskuudessa. Yhteistyökumppanit ovat vuosien varrella toimineet osaltaan projektin mahdollistajina mm. osallistumalla itse palkitsemiseen sekä tilaisuuden puitteiden järjestämiseen.

Projektin 44-vuotisen historian aikana projektin yhteistyökumppaneina on toiminut useita eri yrityksiä, joiden liiketoiminnassa korostuu tavalla tai toisella poliisitoiminnalle ominaiset arvot, kuten vastuullisuus.

Vuonna 2019 projektin yritysyhteistyökumppaneina jatkavat Vuoden Poliisi yhteistyökumppanikonkarit Alko Oy ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva. Projektin tuoreina yhteistyökumppaneina toimivat suomalainen ravintolakonserni NoHo Partners Oyj sekä Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos HKL.

Pääyhteistyökumppani Alkon viestintäjohtaja Maritta Iso-Aho toteaa Vuoden Poliisi -projektin tarjoavan Alkolle mahdollisuuden osoittaa arvostusta poliisin tärkeälle työlle suomalaisen yhteiskunnan turvaamiseksi. Alkolla nähdään tärkeäksi tukea poliisin päivittäistä työtä, jota tehdään päihteiden käytön, kuten alkoholin aiheuttamien lieveilmiöiden ehkäisemiseen ja torjumiseen. 

Tärkeän työn arvostettu tunnustus

Poliisityön luonnetta mukaillen Vuoden Poliisin palkitsemisen teemoja yhdistää ennaltaehkäisy ja toisaalta reagointi yhteiskuntamme turvallisuutta uhkaaviin tekoihin. Poliisin ennaltaehkäisevä työ sekä luottamuksen rakentamiseen, tasavertaisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen tähtäävä toiminta ovat arvoja, joita Iso-Ahon mukaan myös Alko haluaa olla vaalimassa. Iso-Aho kiteyttää poliisin ja Alkon arvojen kohtaavan ennaltaehkäisyn osalta vastuullisuudessa, asiakkaiden tasavertaisessa kohtelemisessa ja hyvinvoinnin eteen tehtävässä jatkuvassa työssä.

Helsingin Nuorkauppakamarin puheenjohtaja Liukkonen näkee poliisityön olevan merkityksellistä ja elintärkeää viranomaistyötä, jota tehdään yhteiskunnan perusturvallisuuden, yleisen lainkuuliaisuuden, vakauden ja luottamuksen eteen. Liukkonen luonnehtii poliisia erityiseksi viranomaiseksi Suomen lisäksi myös muualla maailmalla: Se on saanut suhteellisen vähillä resursseilla paljon vaikuttavaa työtä aikaan kansainvälisesti. Liukkonen painottaa Vuoden Poliisin olevan näin paitsi kansallisesti, myös kansainvälisesti tärkeä palkitsemisprojekti, jolla edistetään hyvän viranomaistoiminnan toteutumista.

Poliisi on Suomessa tärkeä instituutio, jota projektiin osallistuvat tahot haluavat olla tukemassa. Viranomaistyö on usein myös merkityksestään huolimatta epäkiitollista. SPJL:n Rinne toteaa monien poliisien kokevan olevansa kutsumusammatissa, jossa ammattiylpeys on korkea siitä huolimatta, että töitä tehdään välillä jaksamisen äärirajoilla. Liukkonen ja Rinne kiteyttävät Vuoden Poliisi -projektin arvonosoitukseksi lainvalvontatyötä tekeville virkamiehille ja heidän työlleen.

Luottamus suomalaiseen poliisiin on korkea – 86 % suomalaisista luottaa edelleen poliisiin

Hyvän ja vastuullisen poliisityön yhteiskunnallinen merkitys on Suomessa kiistaton. Suomen poliiseilla on merkittävä rooli hyvinvointiyhteiskunnan edistämisessä ja ylläpitämisessä sekä kansalaisten palvelemisessa. Poliisi nauttii vuodesta toiseen suomalaisten korkeaa luottamusta. Elinkeinoelämän valtuuskunnan toteuttaman Suomalaisen yhteiskunnan luottamusranking 2018 -tutkimuksen mukaan kyselyyn osallistuneista 86 % luottaa edelleen poliisiin. Poliisi onkin sijoittunut useita vuosia peräkkäin luottamuspatterin sijalle 1.

Patrik Brzezinski
Vuoden Poliisi 2019 -projektipäällikkö
Helsingin Nuorkauppakamari ry
patrik.brzezinski@jci.fi

Please follow and like us:

You may also like...