Oppimisen paikkoja

Osallistuin nuorkauppakamareiden European Conferenceen (EC) 15.-18. kesäkuuta. Paikalla oli noin 1800 nuorkauppakamarilaista ympäri Eurooppaa ja muutamia muualtakin. Kokous järjestettiin tänä vuonna Tampereella, lähes kotimaisemissa siis.

EC on vuosittainen tapahtuma ja osa nuorkauppakamarin (JCI) kansainvälistä toimintaa. Itselleni tämä oli jo neljäs kerta mukana tapahtumassa, tätä ennen olen päässyt matkustamaan Saksaa, Monacoon ja Maltalle samoissa merkeissä. Ensi vuonna vuorossa on reissu Sveitsiin.

Nuorkauppakamaritoiminta tarjoaa niin kansainvälistesi kuin kansallisestikin paljon paikkoja oppimiselle, ja ennen kaikkea erilaisten asioiden oppimiselle. Itse lähdin hakemaan suorituksia tämän vuoden EC:stä JCI:n virallisista koulutuksista. Niitä tulikin käytyä neljä kappaletta, teemat liittyivät tehokkaaseen viestintään ja johtamiseen. Olen jonkun verran jo ehtinyt näihin teemoihin tutustua ja sisällöllisesti koulutuksissa ei tullut juurikaan uutta, mutta kertaus on opintojen äiti.

Koulutuksissakin usein yhtenä parhaana asiana on uusien ihmisten tapaaminen ja keskusteleminen heidän kanssaan. Varsinkin monikulttuurisessa ympäristössä tämä on parhaimmillaan omien ajatusten tuulettamista ja sitä kautta tulee taas omaksuttua ja opittua uusia asioita. Oppimisenhan sanotaankin olevan tehokkainta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Virallisten koulutusten lisäksi kävin kuuntelemassa uusimpia tuulia suomalaisessa green tech -kentässä. Mieleeni jäi varsinkin Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Cristian Breyerin puheenvuoro aiheesta What does ’net zero’ emission really mean? – Outlook on a world based renewables. Ympäristöön ja energian tuotantoon liittyvät asiat ovat viime aikoina alkaneet kiinnostamaan entistä enemmän ja oli mielenkiintoista kuulla, että kaikki Suomessa tarvittava energia olisi mahdollista tuottaa uusiutuviin energianlähteisiin perustuen.

European Economic Experts Forumin (EEEF) puheenvuoroista kävin kuuntelemassa Pekka Peuran puheenvuoroon, jonka otsikkona oli Teaching model and teaching of cultural development in Finland. Peura puhui mallista, jota hän on ollut kehittämässä matematiikan opetukseen. Mallissa oppimisen arviointi perustuu pitkälti oppilaan itsearviointiin: jos oppilas kokee, että hän hallitsee tietyn aihealueen hyvin ja osaa ratkaista siihen liittyvät tehtävät, hän voi edetä omaan tahtiinsa eteenpäin. Opettajan rooli on toimia tuutorina ja auttaa hankalissa asioissa. Malli on todella mielenkiintoinen ja jopa hiukan vallankumouksellinen nykyisessä koulujärjestelmässä. Puheenvuoro herätti itsellekin monia ajatuksia, joita tulen varmasti jatkossa käyttämään koulutuksissani.

Joku on joskus kysynyt minulta, että miksi jaksan käydä vuodesta toiseen näissä tapahtumissa kun niihin rahaa ja aikaa menee ihan kohtalaisesti. Vastaus on kaikessa yksinkertaisuudessaan (vaikka asia ei olekaan yksinkertainen) oppiminen. Jokainen tapahtuma nuorkauppakamaritoiminnassa on tarjonnut aina uusia asioita, uusia ihmisiä tai uusia näkökulmia asioihin. Olen päässyt kasvamaan ihmisenä sekä kasvattamaan omia tietojani ja taitojani. Sen takia aion jatkossakin osallistua!

Heidi Jäntti

Please follow and like us:
error

You may also like...