Kumppaniksi

Helsingin Nuorkauppakamari on arvostettu yhteistyökumppani pääkaupunkiseudun yrityksille. Yhteistyön kautta kumppanit tavoittavat kymmenien nuorten aikuisten verkoston, jolla on takanaan laaja kansallinen ja kansainvälinen järjestö. Nuorkauppakamaritoiminta tarjoaa jäsenistölleen mahdollisuuden kehittää osaamistaan (esim. johtajuustaidot), laajentaa verkostoaan, laajentaa omaa näkemystään yritystoiminnasta ja työssäjaksamisesta. Nämä kaikki hyödyttävät työnantajaa jäsenistön kehittyessä myös työelämän ulkopuolella.

Kumppanina pääset osaksi verkostoamme ja saat näkyvyyttä jäsenistömme keskuudessa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  • Apu markkinoinnissa ja myynnissä erilaisissa tapahtumissa
  • Koulutusyhteistyö
  • Mentorointiyhteistyö
  • Ongelmanratkaisu-workshop
  • Tilojen tarjoaminen koulutuksiin ja kokoontumisiin
  • Tuotteiden tarjoaminen jäsenistömme käyttöön
  • Yritysvastuun edistäminen sponsoroinnin tai projektin muodossa
  • Yritysvierailut
  • Näkyvyys kamarin viestinnässä ja verkkosivuilla
  • Tapahtumien ja projektien myötä tapahtuva kumppanuus

Oletko kiinnostunut yhteistyöstä kanssamme? Ota yhteyttä:

Henna Paatola
Yrityssuhdevastaava 2019
Helsingin Nuorkauppakamari ry
bus@jcihelsinki.fi