Kansainväliset kokoukset ja koulutukset

Helsingin Nuorkauppakamari on osa kansainvälistä Junior Chamber International (JCI) -organisaatiota. JCI on yli 200 000 jäsenen aktiivinen verkosto yli 100 maassa.

Kansainväliset kokoukset

Kamarilaiset voivat osallistua kansainväliseen toimintaan toiminnan kaikilla eri tasoilla. Helpoiten mukaan pääsee osallistumalla kansainvälisiin kokouksiin.

Kansainväliseen kokoukseen ja kansainvälistymiseen liittyy jäsenten keskuudessa selvästi kaikkialla maailmassa kaksi eri tunnetta: epätietoisuus ja epävarmuus kansainvälisen toiminnan hyödystä ja annista sekä toiseksi kysymys: ”Miksi minua ei pakotettu osallistumaan aikaisemmin?” Ensimmäisen kysymyksen esittävät vain ne, jotka eivät ole koskaan osallistuneet ja toisen esittävät ensikertalaiset, jotka huomaavat, että kansainvälinen JCI-toiminta on hauskaa ja antoisaa!

Nuorkauppakamaritoiminnassa on kuitenkin vapaus valita. Kansainvälinen toiminta on yksi mahdollisuusalue, joka antaa uusia ulottuvuuksia. Se antaa mahdollisuuden mitata ja verrata omaa toimintaamme muun maailman tasoon. Helpoimmin tämä käy kansainvälisessä kokouksessa, jossa jokaisella on vapaus valita seuransa, ohjelmansa ja seminaarinsa.

Kokousmatkaajan opas

Lisätietoa kansainvälisistä kokouksista


Kansainväliset koulutukset

JCI Impact on tarkoitetu jäsenille, jotka haluavat vaikuttaa aktiivisesti ja olla tekemässä positiivista muutosta yhteiskuntaan. Kurssi käsittelee aktiivisen kansalaisen –käsitettä (Active Citizenship), yhteiskunnan tarpeiden analysointia, ongelmien todellisten syiden löytämistä sekä niitä projekteja, joita paikallisyhdistykset voivat toteuttaa kumppaneidensa kanssa saadakseen aikaan kestävää ja myönteistä kehitystä omassa toimintaympäristössään.

JCI Achieve -koulutus tarjoaa hyvät eväät toteuttaa kamareissa strategianmukaista ja vaikuttavaa toimintaa. JCI Achieve lisää jäsenten ymmärrystä nuorkauppakamaritoiminnasta, sen arvoista ja periaatteista. Koulutus tukee kamareiden omaa strategiaprosessia ja ohjaa pohtimaan kamarin olemassaolon tarkoitusta ja perustehtävää.

JCI Admin -koulutus keskittyy paikallisyhdistysten johtamiseen ja on suunnattu kaikille oman kamarin hallitukseen tai muihin paikallisen tason johtotehtäviin pyrkiville jäsenille. Koulutuksessa käsitellään hallituksen rakennetta, paikallisyhdistyksen hallintoa sekä vastuuta kehittymismahdollisuuksien tarjoajana jäsenille, jotta vaikuttaminen ympäriöivään yhteiskuntaan mahdollistuu.

Networking-koulutus auttaa sinua muuntamaan henkilökohtaiset kontaktisi pitkäkestoisiksi, luottamuksellisiksi ja hyödyllisiksi yhteistyösuhteiksi. Koulutuksessa käsitellään verkotoitumisen periaatteita ja käytäntöjä:

  • kuinka tunnistaa ja hyödyntää mahdollisuuksia ollessaan yhteydessä ihmisten kanssa
  • mitä tehdä tapaamisen jälkeen tuottaakseen uudelle tuttavalle lisäarvoa
  • kuinka hyödyntää JCI:n tapahtumia verkoston rakentamisessa tulevaisuutta ajatellen

Ilmoittautumisopas kansainvälisiin koulutuksiin

Lisätietoa kansainvälisistä koulutuksista