Alueellinen ja kansallinen koulutustoiminta

Helsingin Nuorkauppakamarin omien koulutusten lisäksi kamarilaisille on tarjolla monipuolisia alueellisia ja kansallisia koulutuksia läpi toimintavuoden.


Alueelliset ja kansalliset kokoukset

Alueellisella ja kansallisessa tasolla järjestetään vuosittaisten sääntömääräisten kokousten yhteydessä monipuolista ja laadukasta ohjelmasisältöä. Nämä ovat yleensä koko viikonlopun kestäviä tapahtumia, jotka antavat lisäarvoa osallistujille.

Lisätietoa alueellisista ja kansallisista kokouksista


Vaikutus- ja esiintymistaidot

Vaikuttamis- ja esiintymistaitoja ja -kanavia tarvitsemme työssä ja jokapäiväisessä elämässä, ja nuorkauppakamarissa opitut taidot voi siirtää suoraan työelämään.

Vaikuttamistaitoja voi kehittää kamarissa erilaisissa valmennuksissa ja koulutuksissa, järjestön johtotehtävissä sekä yhteiskunnallisissa tehtävissä. Esiintymistaitoja taas voi harjoitella esim. vuosittaisissa debatti- ja puhekilpailuissa.

Opas puhe- ja debattikilpailuun valmistautumiseen

Lisätietoa vaikutus- ja esiintymistaidon koulutuksista


Kouluttajakoulutus

Nuorkauppakamari tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden paitsi osallistua koulutuksiin, myös kasvaa ja kehittyä kouluttajana. Tavoitteena on kehittää jäsenten kouluttamistaitoja työelämää varten. Kouluttajakoulutus sopii kaikille, jotka haluavat kehittää esiintymis- ja puhetaitojaan. Koulutus tukee mm. esimiehiä, asiantuntijoita, myyjiä ja yrittäjiä selkeään ja vakuuttavaan ulosantiin sekä kehittää taitoa esittää asiat kiinnostavasti ja perustellusti. Koulutus lisää ymmärrystä erilaisista oppimistyyleistä sekä tietenkin auttaa laatimaan parempia esityksiä.

Kouluttaminen on erinomainen tapa verkostoitua ja myös oppia osallistujilta keskustelun kautta. Kouluttajana kasvaminen ja kehittyminen tapahtuu nuorkauppakamarissa osallistumalla kouluttajapolun tarjoamiin koulutuksiin sekä toimimalla kouluttajana erilaisissa koulutuksissa.

Lisätietoa kouluttajakoulutuksesta.