Koulutukset

159 159

Nuorkauppakamari tarjoaa laaja-alaisesti koulutuksia usealla eri tasolla erityisesti itsensä ja tiimin johtamiseen sekä viestintään ja kommunikointiin liittyen. Tarkempaa tietoa koulutuksista löytyy tapahtumakalenterista sekä alakohtaisilta sivuilta. Teemoihin liittyvät koulutukset on merkitty ylläolevilla tunnisteilla aihepiiristä riippuen.
Myös Business- ja Hyvinvointiaiheista löytyy koulutuksellisia tilaisuuksia.

HNKK:n omat koulutukset

Alueellinen ja kansallinen koulutustoiminta

Kansainväliset kokoukset ja koulutukset

Koulutustuki

 

 

 

 

 

Tallenna