Jäsenistö, senaattorit ja kunniajäsenet

Helsingin Nuorkauppakamariin kuuluu noin 70 jäsentä, 70 senaattoria sekä 10 kunniajäsentä.

Jäsenet ja koejäsenet

Helsingin Nuorkauppakamarin jäsenet ovat pääsääntöisesti 25 – 40-vuotiaita pääkaupunkiseudulla työskenteleviä ja asuvia nuoria aikuisia. Jäseniä yhdistää oma-aloitteisuus, kehittymishalu sekä avoimuus ja rentous. Kaikkia kamareiden enintään 40-vuotiaita nuorkauppakamarilaisia voidaan kutsua jiiceeksi, riippumatta siitä ovatko he mahdollisesti jossain virassa tai tehtävässä.

Koejäsen on nuorkauppakamariin ja sen toimintaan tutustuva henkilö. Lisätietoja koejäsenyydestä.

Senaattorit ja kunniajäsenet

Senaattori on ansioitunut yli 40-vuotias entinen JC, kamarin, kansainvälisen ja kansallisen senaatin ainaisjäsen. Kamarissa hänellä on samat oikeudet kuin jäsenellä – paitsi ei äänioikeutta eikä jäsenmaksuvelvoitetta kamarille. Senaattorin arvon myöntää hakemuksesta maailmanpresidentti (WP, World President).

Kunniajäsen on yhdistyksen ainaisjäsen ja käytännössä hänellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä – paitsi ei äänioikeutta eikä jäsenmaksuvelvoitetta ja hänen toimintansa on rajoitettu kamaritasolle. Yhdistyksen vúosikokous nimittää kunniajäsenen, jonka tulee olla merkittävästi kamarin toimintaan vaikuttanut, jo 40 vuotta täyttänyt henkilö.

.