Jäsenistö, senaattorit ja kunniajäsenet

Helsingin Nuorkauppakamariin kuuluu noin 80 jäsentä, noin 70 senaattoria sekä noin 10 kunniajäsentä.

Jäsenet ja koejäsenet

Helsingin Nuorkauppakamarin jäsenet ovat 18 – 40-vuotiaita pääkaupunkiseudulla työskenteleviä ja/tai asuvia nuoria aikuisia. Jäseniä yhdistää oma-aloitteisuus, kehittymishalu sekä avoimuus ja rentous. Kaikkia kamareiden enintään 40-vuotiaita nuorkauppakamarilaisia voidaan kutsua jiiceeksi, riippumatta siitä ovatko he mahdollisesti jossain virassa tai tehtävässä.

Koejäsen on nuorkauppakamariin ja sen toimintaan tutustuva henkilö. Lisätietoja koejäsenyydestä.

Senaattorit ja kunniajäsenet

Senaattori on ansioitunut yli 40-vuotias entinen jäsen, kamarin, kansainvälisen ja kansallisen senaatin ainaisjäsen. Kamarissa hänellä on lähes samat oikeudet kuin jäsenellä – pois lukien äänioikeus kamarin virallisissa kokoukissa eikä hänellä ole jäsenmaksuvelvoitetta kamarille. Senaattorin arvon myöntää hakemuksesta JCI:n puheenjohtaja.

Kunniajäsen on yhdistyksen ainaisjäsen ja käytännössä hänellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä – pois lukien äänioikeus kamarin virallisissa kokoukissa eikä hänellä ole jäsenmaksuvelvoitetta kamarille ja hänen toimintansa on rajoitettu kamaritasolle. Yhdistyksen vuosikokous nimittää kunniajäsenen, jonka tulee olla merkittävästi kamarin toimintaan vaikuttanut, jo 40 vuotta täyttänyt henkilö.

.