JCI-sanakirja

Kansainväliset termit

JC Junior Citizen / “jiicee” Nuorkauppakamari / kamarin jäsen
JCI Junior Chamber International Nuorkauppakamarien kattojärjestö
NOM National Organisation Member Kansallinen keskusjärjestö
Area Suuralue Esim. Eurooppa
Region Alue Esim. Suomessa alueet A, B, C ja D
EC European Conference Eurooppakokous
WC World Congress Maailmankokous
GA General Assembly Yleiskokous

Suomalaiset termit

NKK Nuorkauppakamari
SNKK Suomen Nuorkauppakamarit , kansallinen kattojärjestö
KL Keskusliitto (SNKK:n hallitus)
HNKK JCI Helsinki, Helsingin Nuorkauppakamari
Meriitti SNKK:n jäsen- ja sidosryhmälehti
eMeriitti SNKK: sähköinen tiedote
eAaria Alue A:n sähköinen tiedote
Senaatti Senaattoreiden kattojärjestö
M-Files Matrikkeli (jäsentietojen säilytys)
Kantakortti Omat jäsentiedot (ylläpidetään matrikkelissa)

Tapahtumat ja projektit

TOYP The Outstanding Young Person Nuori Menestyjä -kilpailu
NPL Productive Idea Tuottava Idea -kilpailu
VNJ Vuoden Nuori Johtaja Kilpailu parhaasta alle 40-vuotiaasta johtajasta
Sanan Säilä Puhekilpailu Yksilökilpailu, myös KV-taso
Debatti Väittelykilpailu Joukkuekilpailu, myös KV-taso
Badge Nimilappu Käytetään kaikissa kokouksissa (ei iltajuhlassa)
Kääty Puheenjohtajan tunnus Käytetään tumman puvun kanssa
Ribbon Badgeen kiinnitettävä nauha Esim. Senaattoreilla, PRES ja ensikertalaisilla omat

Jäsentyypit

Jäsen 25-40-vuotias kamarin täysivaltainen jäsen
Koejäsen 25-40-vuotias kamariin tutustuva henkilö
Senaattori Yli 40-vuotias entinen, ansioitunut kamarilainen, KV-taso
Kunniajäsen Yli 40-vuotias entinen, ansioitunut kamarilainen, kansallinen taso
JCI Finland Foundation 400 € lahjoitus, osallistumisoikeus kansallisiin kokouksiin
JCI Foundation lahjoittaja 100 $ lahjoitus
John Armbruster lahjoittaja 500 $ lahjoitus
Phil Pugsley -kunniajäsen 1 000-5 000 $ lahjoitus, osallistumisoikeus EC/WC
Henry Giessenbier -kunniajäsen 10 000 $ lahjoitus
David Chua-Unsu -kunniajäsen 20 000 $ lahjoitus, ilmainen osallistuminen WC

Paikalliset virat

PRES President Puheenjohtaja
DP Deputy President Valmistautuva puheenjohtaja
IPP Immediate Past President Edellinen puheenjohtaja
SECY Secretary Sihteeri
TREAS Treasurer Rahastonhoitaja
BUS Business Yritysyhteistyövastaava
COM Community Yhteiskuntavastaava
IND Individual Koulutusvastaava
INT International Kansainvälisyysvastaava
LIO Local Information Officer Tiedottaja
LOM Local Organization Member Tapahtumavastaava

Alueelliset virat

VP Vice President Aluejohtaja (vastuulla PRESsat)
RS Regional Secretary Aluesihteeri
RC Regional Coordinator Aluekoordinaattori (vastuulla DP:t)
R-AWARDS Regional Awards Manager Aluepalkintopäällikkö
R-BUS Regional Business Manager Aluemyyntipäällikkö
R-IND Regional Individual Manager Aluekoulutuspäällikkö
R-INT Regional International Manager Aluekansainvälisyyspäällikkö
RIO Regional Information Officer Aluetiedottaja
R-ITM Regional IT Manager Aluetietohallintopäällikkö

Kansalliset virat

NP National President Kansallinen puheenjohtaja
NPP National Past President Edellinen kansallinen puheenjohtaja
DP Deputy President Varapuheenjohtaja
EVP Executive Vice President Kehitysjohtaja (Yhteiskunta / Kansainvälisyys / Koulutus)
CFO Chief Financial Officer Talousjohtaja
CCO Chief Communications Officer Viestintäjohtaja
CEA Chief Executive Assistant Johdon assistentti
GLC General Legal Councel Lainopillinen neuvonantaja
NO National Officer Kansallinen päällikkö (Koulutus / Kansainvälisyys / Projektit / Palkinto / Viestintä)
NPL National Project Leader Kansallinen kilpailupäällikkö
NMM National Marketing Manager Markkinointipäällikkö
NITM National IT Manager Tietohallintopäällikkö
ED Toiminnanjohtaja

Kansainväliset virat

WP JCI World President Maailmanpresidentti
JCI VP JCI Vice President JCI:n varapuheenjohtaja
EVP Executive Vice President Varapuheenjohtaja
COC Conference Organizing Committee Kokousjärjestäjä