Hallitusvirat

Paikallisen nuorkauppakamarin hallituksessa pääset kehittymään sinua itseäsi kiinnostavassa tehtävässä ja olemaan mukana tapahtumien järjestelyissä yhdessä muiden kanssa. Hallituksessa toimiminen on yksi tapa kehittää itseään ja oppia uusia taitoa, joita et välttämättä pääse muualla oppimaan ja tekemään. Hallitus voi ottaa päätettäväkseen minkä tahansa yhdistystä koskevan asian, ellei sitä ole säännöissä tai toimintaohjeissa määrätty yhdistyksen kokouksen päätettäväksi.

Alla on lisätietoa hallituksessa olevien jäsenten tehtävistä. Virkailijat ovat muutoin täysivaltaisia hallituksen jäseniä, mutta heillä ei ole äänioikeutta mahdollisissa hallituksen sisäisissä äänestystilanteissa. Tarkempia tietoja kustakin tehtävästä saat kulloiseltakin viranhaltijalta!

Puheenjohtaja (PRES)
– Yhdistyksen ja sen hallituksen johtaminen (kehittäminen ja koordinointi)
– Yhteyshenkilö ja kamarin virallinen edustaja kansallisella ja alueellisella tasolla
– Yhdistyksen toimintasuunnitelman, talousarvion, strategian, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatiminen (DP/PRES/TREAS)

Valmistautuva puheenjohtaja (DP)
– Jäsenhankinnan koordinointi (+koejäsentiedotus)
– Kummitoiminnan koordinointi
– Yhdistyksen toimintasuunnitelman, talousarvion ja strategian laadinta sekä uuden hallituksen perehdytys (DP/PRES/IPP/TREAS)

Edellinen puheenjohtaja (IPP), virkailija
– Yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatiminen (PRES/IPP/TREAS)
– Palkintohakemusten laadinta
– Hallituksen avustaminen asiantuntemuksellaan

Sihteeri (SECY), virkailija
– Pöytäkirjojen laatiminen
– Jäsenrekisterin ylläpito
– Arkistoinnista huolehtiminen

Rahastonhoitaja (TREAS)
– Yhdistyksen talous- ja raha-asioiden hoitaminen
– Jäsenmaksujen periminen
– Talousarvioehdotuksen laatiminen ja valvonta (DP/PRES/TREAS)

Viestintävastaava (LIO)
– Tiedotuksen hoitaminen (sisäinen ja ulkoinen)
– Kamarin nettisivujen päivitys ja kehitys
– Yhteyshenkilö kamarin, alueen ja kansallisen tiedotuksen välillä

Koulutusvastaava (IND) 
– Koulutustoiminnan hoitaminen (järjestäminen ja tiedotus)
– Puhe- ja debattitoiminnan koordinointi
– Yhteyshenkilö koulutukseen liittyviin asioihin (mm. Kauppakamari)

Yritysyhteistyövastaava (BUS) 
– Business-toiminnan hoitaminen (yritysyhteistyön suunnittelu, koordinointi ja kehittäminen)
– Business-tapahtumien hoitaminen (järjestäminen ja tiedotus)
– Yhteyshenkilö yritystoimintaan liittyviin asioihin

Tapahtumavastaava (LOM)
– Hyvinvointitoiminnan hoitaminen (järjestäminen ja tiedotus)
– Yhteyshenkilö vapaamuotoisiin tapahtumiin liittyviin asioihin
– Kamarihengen ylläpitäjä

Kansainvälisyysvastaava (INT) 
– Kansainvälisen toiminnan koordinointi, esim. Twinning (kehittäminen ja tiedotus)
– Kamarin jäsenistön osallistumisen koordinointi alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin
– Yhteyshenkilö kansainvälisiin asioihin liittyviin asioihin

Yhteiskuntavastaava (COM)
– Projektitoiminnan hoitaminen (kehittäminen ja koordinointi)
– Yhteiskunnallisen toiminnan hoitaminen (järjestäminen ja tiedotus)
– Yhteyshenkilö projekteihin ja yhteiskunnallisiin asioihin liittyviin asioihin


HNKK:n hallituksia

Virka 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PRES Leea Tolvas Krista Viita-aho Lauri Tolvas Riikka Hakanen Hanna Pasanen Minna Peräkylä
DP Heikki Liukkonen Leea Tolvas Satu Ramsland Lauri Tolvas Riikka Hakanen Hanna Pasanen
IPP Krista Viita-aho Lauri Tolvas Riikka Hakanen Hanna Pasanen Minna Peräkylä Tiina Laurila
SECY Matti Korvenmaa Anna Nuorteva Krista Viita-aho Satu Ramsland Marica Thorén Ronnie Rahka
TREAS Maria Immonen Veera Ruopio Ida Koivisto Olli-Matti Niinikoski Ville Puotila Tanja Karhu
BUS Elina Happonen Minna Koivisto Jussi Räsänen Sofia Lehtimäki (LMM) Antti Pajunen (LMM) Jan-Mikael Nokelainen (LMM)
COM Jaakko Määttä Antti Pajunen Heikki Liukkonen Sofi Weckman Samuli Saviala Mirjami Wilke
IND Hanna Pasanen Heikki Liukkonen Jouni Tiilikainen Tuomas Mikkonen Jussi Räsänen Heidi Kunnari
INT Patrik Brzezinski Heidi Jäntti Jussi Räsänen Maria Kokkonen Krista Vanhala
LIO Anna Nuorteva Jouni Tiilikainen Minna Koivisto Leea Tolvas Tuukka Kaltiainen Janike Heimonen
LOM Terhi Siitonen Ida Koivisto Jani Savolainen Uku Jaatinen Sofia Lehtimäki Liisa Loponen
Muu Antti Pajunen Mirjami Wilke Juha Häkkinen
Muu Jouni Tiilikainen Krista Vanhala

 

Virka 2012 2011 2010 2009 2008 2007
PRES Tiina Laurila Johanna Niemistö Mirjami Wilke Imran Ahmed Kristiina Mendes Jani Haarala
DP Jari Mäenanttila Tiina Laurila Paula Roima Kristiina Mendes
IPP Johanna Niemistö Mirjami Wilke Imran Ahmed Kristiina Mendes Jani Haarala Mika Westerback
SECY Heidi Kunnari Hanna Pasanen Petri Ruoti Paula Roima Mirjami Wilke
TREAS Natalia Bebrich Ossi Pollari Neville Mendes
BUS Kalle Jaskara (LMM)
COM Minna Peräkylä Johanna Niemistö
IND Taija Sadornil Paula Roima Karl Sjöblom
INT Piret Alver Minna Peräkylä Tiina Laurila
LIO Hanna Pasanen Piret Alver Sanna Haajanen Johanna Niemistö
LOM Paula Roima Mirjami Wilke
Muu Ossi Pollari Neville Mendes Hanna Pasanen Tommi Hämäläinen Katri Savolainen Katri Savolainen
Muu Rasmus Nybergh Jari Mäenanttila Johanna Niemistö Neville Mendes Neville Mendes Petri Ruoti
Muu Risto Nupponen Petri Ruoti Rasmus Nybergh Sanna Haajanen Jan-Kristian Westerlund Juho Mäyränpää