Hallitusvirat

Paikallisen nuorkauppakamarin hallituksessa pääset kehittymään sinua itseäsi kiinnostavassa tehtävässä ja olemaan mukana tapahtumien järjestelyissä yhdessä muiden kanssa. Hallituksessa toimiminen on yksi tapa kehittää itseään ja oppia uusia taitoa, joita et välttämättä pääse muualla oppimaan ja tekemään. Hallitus voi ottaa päätettäväkseen minkä tahansa yhdistystä koskevan asian, ellei sitä ole säännöissä tai toimintaohjeissa määrätty yhdistyksen kokouksen päätettäväksi.

Alla on lisätietoa hallituksessa olevien jäsenten tehtävistä. Virkailijat ovat muutoin täysivaltaisia hallituksen jäseniä, mutta heillä ei ole äänioikeutta mahdollisissa hallituksen sisäisissä äänestystilanteissa. Tarkempia tietoja kustakin tehtävästä saat kulloiseltakin viranhaltijalta!

Puheenjohtaja (PRES)
– Yhdistyksen ja sen hallituksen johtaminen (kehittäminen ja koordinointi)
– Yhteyshenkilö ja kamarin virallinen edustaja kansallisella ja alueellisella tasolla
– Yhdistyksen toimintasuunnitelman, talousarvion, strategian, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatiminen (DP/PRES/TREAS)

Valmistautuva puheenjohtaja (DP)
– Jäsenhankinnan koordinointi (+koejäsentiedotus)
– Kummitoiminnan koordinointi
– Yhdistyksen toimintasuunnitelman, talousarvion ja strategian laadinta sekä uuden hallituksen perehdytys (DP/PRES/IPP/TREAS)

Edellinen puheenjohtaja (IPP), virkailija
– Yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatiminen (PRES/IPP/TREAS)
– Palkintohakemusten laadinta
– Hallituksen avustaminen asiantuntemuksellaan

Sihteeri (SECY), virkailija
– Pöytäkirjojen laatiminen
– Jäsenrekisterin ylläpito
– Arkistoinnista huolehtiminen

Rahastonhoitaja (TREAS)
– Yhdistyksen talous- ja raha-asioiden hoitaminen
– Jäsenmaksujen periminen
– Talousarvioehdotuksen laatiminen ja valvonta (DP/PRES/TREAS)

Viestintävastaava (LIO)
– Tiedotuksen hoitaminen (sisäinen ja ulkoinen)
– Kamarin nettisivujen päivitys ja kehitys
– Yhteyshenkilö kamarin, alueen ja kansallisen tiedotuksen välillä

Koulutusvastaava (IND) 
– Koulutustoiminnan hoitaminen (järjestäminen ja tiedotus)
– Puhe- ja debattitoiminnan koordinointi
– Yhteyshenkilö koulutukseen liittyviin asioihin (mm. Kauppakamari)

Yritysyhteistyövastaava (BUS) 
– Business-toiminnan hoitaminen (yritysyhteistyön suunnittelu, koordinointi ja kehittäminen)
– Business-tapahtumien hoitaminen (järjestäminen ja tiedotus)
– Yhteyshenkilö yritystoimintaan liittyviin asioihin

Tapahtumavastaava (LOM)
– Hyvinvointitoiminnan hoitaminen (järjestäminen ja tiedotus)
– Yhteyshenkilö vapaamuotoisiin tapahtumiin liittyviin asioihin
– Kamarihengen ylläpitäjä

Kansainvälisyysvastaava (INT) 
– Kansainvälisen toiminnan koordinointi, esim. Twinning (kehittäminen ja tiedotus)
– Kamarin jäsenistön osallistumisen koordinointi alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin
– Yhteyshenkilö kansainvälisiin asioihin liittyviin asioihin

Yhteiskuntavastaava (COM)
– Projektitoiminnan hoitaminen (kehittäminen ja koordinointi)
– Yhteiskunnallisen toiminnan hoitaminen (järjestäminen ja tiedotus)
– Yhteyshenkilö projekteihin ja yhteiskunnallisiin asioihin liittyviin asioihin


Edellisiä hallituksia

Virka 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PRES Krista Viita-aho Lauri Tolvas Riikka Hakanen Hanna Pasanen Minna Peräkylä Tiina Laurila
DP Leea Tolvas Satu Ramsland Lauri Tolvas Riikka Hakanen Hanna Pasanen Jari Mäenanttila
IPP Lauri Tolvas Riikka Hakanen Hanna Pasanen Minna Peräkylä Tiina Laurila Johanna Niemistö
SECY Anna Nuorteva Krista Viita-aho Satu Ramsland Marica Thorén Ronnie Rahka Heidi Kunnari
TREAS Veera Ruopio Ida Koivisto Olli-Matti Niinikoski Ville Puotila Tanja Karhu Natalia Bebrich
BUS Minna Koivisto Jussi Räsänen
COM Antti Pajunen Heikki Liukkonen Sofi Weckman Samuli Saviala Mirjami Wilke Minna Peräkylä
IND Heikki Liukkonen Jouni Tiilikainen Tuomas Mikkonen Jussi Räsänen Heidi Kunnari Taija Sadornil
INT Heidi Jäntti Jussi Räsänen Maria Kokkonen Krista Vanhala Piret Alver
LIO Jouni Tiilikainen Minna Koivisto Leea Tolvas Tuukka Kaltiainen Janike Heimonen Hanna Pasanen
LOM Ida Koivisto Jani Savolainen Uku Jaatinen Sofia Lehtimäki Liisa Loponen Paula Roima
LMM Sofia Lehtimäki Antti Pajunen Jan-Mikael Nokelainen Kalle Jaskara
FEST Antti Pajunen Mirjami Wilke Ossi Pollari
Muu1 Jouni Tiilikainen Krista Vanhala Juha Häkkinen Rasmus Nybergh
Muu2 Risto Nupponen