Hallitusvirat

Paikallisen nuorkauppakamarin hallituksessa pääset kehittymään sinua itseäsi kiinnostavassa tehtävässä ja olemaan mukana tapahtumien järjestelyissä yhdessä muiden kanssa. Hallituksessa toimiminen on yksi tapa kehittää itseään ja oppia uusia taitoa, joita et välttämättä pääse muualla oppimaan ja tekemään. Hallitus voi ottaa päätettäväkseen minkä tahansa yhdistystä koskevan asian, ellei sitä ole säännöissä tai toimintaohjeissa määrätty yhdistyksen kokouksen päätettäväksi.

Alla on lisätietoa hallituksessa olevien jäsenten tehtävistä. Virkailijat ovat muutoin täysivaltaisia hallituksen jäseniä, mutta heillä ei ole äänioikeutta mahdollisissa hallituksen sisäisissä äänestystilanteissa. Tarkempia tietoja kustakin tehtävästä saat kulloiseltakin viranhaltijalta!

Puheenjohtaja (PRES)
– Yhdistyksen ja sen hallituksen johtaminen (kehittäminen ja koordinointi)
– Yhteyshenkilö ja kamarin virallinen edustaja kansallisella ja alueellisella tasolla
– Yhdistyksen toimintasuunnitelman, talousarvion, strategian, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatiminen (DP/PRES/TREAS)

Valmistautuva puheenjohtaja (DP)
– Jäsenhankinnan koordinointi (+koejäsentiedotus)
– Kummitoiminnan koordinointi
– Yhdistyksen toimintasuunnitelman, talousarvion ja strategian laadinta sekä uuden hallituksen perehdytys (DP/PRES/IPP/TREAS)

Edellinen puheenjohtaja (IPP), virkailija
– Yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatiminen (PRES/IPP/TREAS)
– Palkintohakemusten laadinta
– Hallituksen avustaminen asiantuntemuksellaan

Sihteeri (SECY), virkailija
– Pöytäkirjojen laatiminen
– Jäsenrekisterin ylläpito
– Arkistoinnista huolehtiminen

Rahastonhoitaja (TREAS)
– Yhdistyksen talous- ja raha-asioiden hoitaminen
– Jäsenmaksujen periminen
– Talousarvioehdotuksen laatiminen ja valvonta (DP/PRES/TREAS)

Viestintävastaava (LIO)
– Tiedotuksen hoitaminen (sisäinen ja ulkoinen)
– Kamarin nettisivujen päivitys ja kehitys
– Yhteyshenkilö kamarin, alueen ja kansallisen tiedotuksen välillä

Koulutusvastaava (IND) 
– Koulutustoiminnan hoitaminen (järjestäminen ja tiedotus)
– Puhe- ja debattitoiminnan koordinointi
– Yhteyshenkilö koulutukseen liittyviin asioihin (mm. Kauppakamari)

Yritysyhteistyövastaava (BUS) 
– Business-toiminnan hoitaminen (yritysyhteistyön suunnittelu, koordinointi ja kehittäminen)
– Business-tapahtumien hoitaminen (järjestäminen ja tiedotus)
– Yhteyshenkilö yritystoimintaan liittyviin asioihin

Tapahtumavastaava (LOM)
– Hyvinvointitoiminnan hoitaminen (järjestäminen ja tiedotus)
– Yhteyshenkilö vapaamuotoisiin tapahtumiin liittyviin asioihin
– Kamarihengen ylläpitäjä

Kansainvälisyysvastaava (INT) 
– Kansainvälisen toiminnan koordinointi, esim. Twinning (kehittäminen ja tiedotus)
– Kamarin jäsenistön osallistumisen koordinointi alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin
– Yhteyshenkilö kansainvälisiin asioihin liittyviin asioihin

Yhteiskuntavastaava (COM)
– Projektitoiminnan hoitaminen (kehittäminen ja koordinointi)
– Yhteiskunnallisen toiminnan hoitaminen (järjestäminen ja tiedotus)
– Yhteyshenkilö projekteihin ja yhteiskunnallisiin asioihin liittyviin asioihin


Aiempia HNKK:n hallituksia

Nykyisen hallituksen löydät Yhteystiedoista.