Helsingin Nuorkauppakamarin 66. Vuosikokous järjestettiin 27.2.2020

Torstaina 27.2.2020 järjestettiin Helsingin Nuorkauppakamarin järjestyksessään kuudeskymmeneskuudes vuosikokous Smart Villagessa Espoon Keilarannassa.

Tänä vuonna vuosikokouksessa Helsingin Nuorkauppakamarin jäseneksi valittiin yksi uusi jäsen, koejäseneksi loppuvuonna 2018 tullut Otto Pankkonen ja yksi uusi siirtojäsen, Nina Koski, joka siirtyy Helsingin Nuorkauppakamariin Kokkolan Nuorkauppakamarista.

Paljon onnea uudet jäsenet:

Viralliset asiat ja päätökset

Vuoden 2019 hallituksen toimintakertomuksessa kuultiin vuoden saavutuksista. Vuoden 2019 painopistealueena oli #Kaikkimukaan ja tavoite jäsenten aktivoimisesta toteutui erinomaisesti: laadukkaita tapahtumia vuoden aikana oli yli 60 ja kamaritoimintaa oli järjestämässä hallituksessa, toiminta-aluetiimeissä ja projektitiimeissä kymmeniä ihmisiä. Vuodesta 2019 jäi käteen mm. koejäsenrekrytoinnin muuttaminen jatkuvasta kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaksi saapumiserärekrytoinniksi, uudistukset viestinnässä sekä Tallinnan maailmankokous. Vuoden aikana koulutus- sekä projektitoiminta olivat vahvaa, kamari järjesti useita tapahtumia sekä teki merkittävästi yhteistyötä myös ulospäin. Toiminnantarkastajat puolsivat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyntää. Kokous myös myönsi vastuuvapauden 2019 hallitukselle tilinpäätöksen esittelyn jälkeen.

Kokouksessa käytiin läpi voiden 2020 toimintasuunnitelma. Toiminnan ytimessä on vuonna 2020 mm. yhdessä tekeminen, alueellinen näkyminen ja kuuluminen sekä mielenkiintoiset projektit. Tavoite on uuden koejäsenvalinnan avulla auttaa uusia koejäseniä integroitumaan toimintaan ja tuntemaan olonsa turvalliseksi muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Helsingin Nuorkauppakamariin halutaan saada mukaan motivoituneita jäseniä jotka pysyvät mukana toiminnassa pitkään.

Koulutustoiminta ja tapahtumat pyritään jatkossakin pitämään laadukkaina ja uutena avauksena on tänä vuonna otettu työnalle värityskirjaprojekti. Uutena tapahtumana mainittakoon koejäsenkastajaiset jonka tavoite on tuoda kamarilaisia uusien koejäsenten kanssa yhteen. Viestinnän saralla tavoitteena on kasvattaa LinkedIn-näkyvyyttä ja uudistaa kuvitusta.

Samalla esiteltiin Budjetti. Mainittakoon että budjettiin lisättiin koulututustuet, joita aletaan jakamaan alkuvuodesta lähtien.

Lopuksi vielä onnittelut kamarin uudelle INT:ille eli kansainvälisyysvastaavalle Heidi Uroselle. Piia Kurjen estyttyä haettiin kamarille uutta kansainvälisyysvastaavaa, joka valittiin vuosikokouksessa.

Perinteisesti samalla kertaa järjestettiin myös kamarin puhekilpailu, tänä vuonna voiton vei uusi koejäsen Martti Kostia hienolla suorituksella. Onnea paljon voittajalle, joka saa mahdollisuuden edustaa Helsingin nuorkauppakamaria Lohjan aluevuosikokouksessa.

Please follow and like us:

You may also like...