Mentorointi

Tervetuloa mukaan Helsingin Nuorkauppakamarin mentorointiohjelmaan!
Helsingin Nuorkauppakamari pilotoi mentorointiohjelmaa vuonna 2017, ja ohjelmaan on nyt valittu 10 aktori-mentoriparia puolen vuoden jaksolle.

Mentorointiohjelman aikataulu:
1. Yhteinen aloitustapaaminen to 1.6.2017 klo 18:00, Newsec Postitalo.
2. Yhteinen välitapaaminen pe 1.9. alue A rapujuhlien etkoina. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
3. Lopetustilaisuus marraskuussa.

—– —– —– —– —–

Mitä on mentorointi?

Mentorointi on työelämälähtöistä kehittymistä kokeneemman henkilön ohjauksen ja tuen avulla. Työelämässä kokeneempi henkilö, mentori, antaa tukensa nuoremmalle ja vähemmän työkokemusta omaavalle mentoroitavalle, eli aktorille.

Mentorointi muodostuu mentorin ja aktorin välisistä tapaamisista, niissä käydyistä keskusteluista sekä mahdollisista mentorin aktorille suunnittelemista tehtävistä. Toiminta on aina aktorilähtöistä ja aktorin tarpeet tunnistavaa. Mentorin ja aktorin välinen kanssakäyminen ja tapaamiset vaihtelevat aktorin tavoitteiden mukaan: urasuuntaus, esimiestyö, yrittäjyys ja kansainvälisyys ovat esimerkkejä yleisimmistä teemoista. Tapaamisten sopiminen, keskustelujen kirjaaminen ja mahdollisten tehtävien tekeminen ovat aina aktorin vastuulla.

Mentorointiohjelman järjestäjä, eli tässä tapauksessa Helsingin Nuorkauppakamari, tarjoaa ohjelman raamin. Järjestäjä muodostaa mentori-aktoriparit (myös osallistuvat voivat ehdottaa niitä itse), tarjoaa apua ja järjestää yhteisiä tapaamisia koko porukan kesken. Ohjelman alussa mentori ja aktori solmivat kirjallisen mentorointisopimuksen, jossa he sopivat tavoitteista, säännöistä ja käytännön asioista. Mentorointi on aina luottamuksellista aktorilta mentorille ja mentorilta aktorille.

Mentorointiohjelma ei ole rekrytointiprosessi, perheterapiaa tai valmiita ratkaisuja, vaan tavoitteena on aktorin työelämälähtöinen, henkilökohtainen kasvu sekä molemmin puoleinen näkökulmien avartaminen.

Kuka voi olla aktori (mentoroitava)?

Tässä ohjelmassa aktorina voi olla Helsingin Nuorkauppakamarin jäsen tai koejäsen. Ohjelmaan hakeutuva on kiinnostunut kehittämään itseään ja kokee mentoroinnin tuovan lisäarvoa ja selkeyttä työelämä- ja uralähtöisten asioiden pohdinnassa ja suunnittelussa. Aktori on oma-aloitteinen, päämäärätietoinen ja halukas oppimaan. Suositeltu ikäero aktorin ja mentorin välillä on 10-15 vuotta.

Kuka voi olla mentori?

Mentorina voi toimia Helsingin Nuorkauppakamarin senaattori, kunniajäsen, yhteistyökumppani tai halutessaan myös aktorin oma työelämälähtöinen (joskaan ei samassa tai kilpailevassa yrityksessä työskentelevä) kontakti. Mentorin tulisi olla iältään yli 40-vuotiais ja mieuiten n. 15 vuotta aktoria vanhempi.

Mentori on halukas ohjaamaan, kyseenalaistamaan ja rohkaisemaan aktoria työelämälähtöisissä kysymyksissä ja neuvomaan häntä oman työkokemuksensa perusteella. Mentori haluaa auttaa nuoria menestymään ja saada uusia ideoita sekä oppia prosessissa itsekin uutta.

Helsingin Nuorkauppakamarin mentorointiohjelma

HNKK järjestää mentorointiohjelman vuonna 2017 ensimmäistä kertaa. Ohjelman tavoitteena on tarjota kamarin jäsenille konkreettista työelämälähtöistä lisäarvoa, vastavuoroista oppimista ja näkökulmien avartamista. Ohjelma yhdistää kehityshaluiset nuoret ja työelämäkokemusta omaavat, avoimet mentorit. Helsingin Nuorkauppakamarin rooli ohjelmassa on:

  • Mahdollistaa ohjelmasta kiinnostuneiden aktorien ja mentorien kohtaaminen
  • Järjestää aloitustapaaminen, jossa käydään läpi ohjelman kulku ja esimerkkejä mentoroinnin aihealueiksi
  • Järjestää välitapaaminen, jossa käydään läpi mentorointiohjelman etenemistä
  • Järjestää lopputapaaminen, jossa vedetään yhteen ohjelmassa opittua

Helsingin Nuorkauppakamarin mentorintiohjelma on kahden henkilön (aktori ja mentori) välistä, luottamuksellista ja mentorointisopimukseen perustuvaa. Kamari pyrkii löytämään jokaiselle aktorille oman tai parin kanssa yhteisen mentorin.

Lisätietoja:
com@jcihelsinki.fi

Tallenna