Money, money money, must be funny! – TREASin tervehdys

TREAS eli rahastonhoitaja toimii nimensä mukaisesti kirstun vartijana eurot silmissä vilisten! Rahastonhoitaja pitää hallitukselle kuria ja pitää huolta, että kirstuun myös kilahtaa jotain eikä vain vilahda.

 Päätehtävät ovat:

  • yhdistyksen talouden ja raha-asioiden ja varallisuuden hoitaminen
  • laskutus ja kirjanpito
  • talousarvioehdotuksen laatiminen ja hyväksytyn budjetin valvonta

sekä hallituksen jäsenenä:

  • hallituksen kokoukset ja päätöksenteko
  • kouluttautuminen (hallitusakatemia)
  • oman toiminta-alueen toimintasuunnitelman ja toimintakertomus laatiminen
  • oman toiminta-alueen budjetin laatiminen
  • viestintä omasta toiminta-alueesta
  • verkostoituminen muiden kamareiden, alueiden sekä kansallisten toimijoiden kanssa
  • virkakohtaisen ohjeistuksen ylläpito ja seuraajan perehdyttäminen

Miksi TREASina on niin mukavaa?

Rahastonhoitajan rooli on hyvä tie kamarin hallituksen toimintaan, koska TREASina pääsee tutustumaan toimintaan kauttaaltaan. Talousarvion ja toimintasuunnitelman laatimisesta se lähtee ja siinä saa hyvän kokonaiskuvan, mitä kamarin toimintaan kaikkiaan kuuluu. Samalla saa arvokasta kokemusta taloudenhoidosta sekä kirjanpidosta, joka kuuluu jokaisen yrityksen arkeen ja on sitä kautta tärkeää osaamista työelämässä.

Toiminta perustuu pitkälti lakeihin ja asetuksiin ja siitä on olemassa selkeät ohjeet, joten virka on myös siksi hyvä väylä kamarin toimintaan. Omaa luovuuttaankin pääsee käyttämään ja omasta vuodestaan voi tehdä oman näköistään esimerkiksi tiedottamisen, verkostoitumisen ja prosessien kehittämisen kautta.

Koska TREAS on virallinen hallituksen jäsen ja näin ollen omaa äänestysoikeuden hallituksen kokouksissa, virassa pääsee kehittämään myös johtajuuden taitoja ja vaikuttamaan päätöksentekoon. Päätöksiä tehdään kamarin toiminnasta ja tulevaisuudesta ja oma vastuu sen onnistumisesta on otettava. TREASilla voi olla oma tiimi, joka suunnittelee taloutta ja sijoitustoimintaa hallituksen ohjauksen alla.

Näistä syistä olen jo toista kertaa hallituksen TREASina (toki eri kamarissa) ja aina oppii uutta. Nyt olen päässyt jo ottamaan kaksi uutta järjestelmää haltuun ja laskut saatiin onnistuneesti maailmalle. Parasta hallitustyöskentelyssä toki on se, että sen kautta pääsee tutustumaan laajemmin yhteistyökumppaneihin, kamarikavereihin ja muihin sidosryhmiin kuin muuten kamaritoiminnassa. Aina saa jotain ideoita omaan työelämään, joko viran tehtävien mukana tai toiminnasta muiden kanssa.

– Terhi Roivainen / TREAS 2019

PS. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä! Ainakin sijoitustoiminnan osalta tiimiä ollaan kasaamassa!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *